citat-startsida

Humbla Stödboende har lediga lägenheter i Uppsala. Kontakta nils.ostrom@humblaioif.se

 

 

 

 

 

 

Erfaret familjehem/jourhem på landet utanför Uppsala med möjlighet till en vuxen hemma på heltid

Gift par i 60-års åldern. Kvinnan arbetar som timanställd inom barnomsorg och kan vara hemma på heltid om uppdraget kräver det. Mannen driver en fotoaffär. Bor i villa på landet utanför Uppsala. 19-årig son som nyligen flyttat hemifrån. Har 16-årig flicka som är vårdnadsöverflyttad. En familj med mycket tålamod och hög grad av omsorg. Har varit familjehem i drygt 10 år. Kan ta emot flicka 6-15 år i första hand som jour.

Erfaret familjehem i Uppsala som kan ta emot flicka eller syskonpar 6-10 år som jourhem.

Gift par i dryga 60 års ålder som varit familjehem i ca 15 år. Kvinnan hemma på heltid och mannen arbetar inom måleri. Aktiva inom frikyrka. Bor i ett radhus i utkanten av Uppsala. Skola på gångavstånd från hemmet. Ett aktivt par som är varma och pedagogiska och med stor erfarenhet av omsorg av barn och ungdom med stora behov. Har en mindre hund. Kan ta emot en flicka 6-10 år eller ett syskonpar i samma ålder.

Jourhem på Väddö med generellt medgivande från kommun

Familj bestående av man och kvinna i 60-årsåldern. Paret har lång erfarenhet av jour- och familjehemsuppdrag och varit verksamma i över 20 år. Både mannen och kvinnan finns i hemmet på heltid. Som personer är familjehemmet kärleksfulla, rättvisa och uthålliga. Familjehemmet är vana med jouruppdrag och att hantera den akuta fasen vid ett omhändertagande, omplacering eller andra traumatiska upplevelser. Familjen har hundar.

Familjen bor i en stor villa i Väddö, Norrtälje, ett lugnt område med lantligt läge. Bostaden ligger utanför tätort där det finns förskola och skola, aktiviteter och vårdcentral. Jourhemmet tar emot barn och syskon i åldrarna 0-10.

Familjehem Uppsala/Björklinge för tonåring

Par i 30 års ålder med erfarenhet från två placeringar. Bor i villa 30 minuter norr om Uppsala. Hundar och höns. Mannen arbetar som ungdomscoach och kvinnan som skolkurator. Har en 17-årig flicka placerad. Lugna och tålmodiga personer med tid, struktur och engagemang för att ta emot en ungdom 15-20 år som behöver stöd i att få ordning på sin vardag. Goda referenser från tidigare uppdrag.

Tranvik

Humbla Tranvik är en gruppbostad för vuxna med exempelvis utvecklingsstörning, asperger, autism eller autismliknande tillstånd. Boendet har också särskild kompetens kring psykiatrisk tilläggsproblematik.

Läs mer

Preventiva Insatser

Vi arbetar med fältarbete, kartläggning, analys och förslag på insatser som kan hjälpa er att komma till rätta med ex gängkriminalitet, droger eller annan problematik som påverkar grupper eller specifika geografiska områden.

Stödboende

Vuxna från 21 år, som har behov av tillfällig bostad med stöd i ADL.

Läs mer

Familjepedagogisk Insats

Föräldrar till barn, 0-16 år, där behov finns av praktiskt stöd och pedagogiska insatser. Arbetet sker i familjens hem- och närmiljö.

Läs mer

Familjebehandling

Föräldrar med barn, 0-16 år, där oro finns kring om barnens behov och utvecklingsstöd tillgodoses. Intensiv insats, med tillgänglighet dygnet runt.
Observationsuppdrag, Samspelsbehandling och Familjepedagogiska insatser, som sker i familjens hem- och närmiljö.

Läs mer