Jenny Palmqvist

Behandlare

Jenny är utbildad socialpedagog och har arbetat med barn och unga i hela sitt yrkesverksamma liv. Jenny har tidigare arbetat inom förskola och som fritidsledare samt många år inom skolans värld med socialt inriktat arbete. Jenny har sedan 2013 arbetat som ungdomscoach, företrädesvis inom missbruk och kriminalitet. Jenny är vidareutbildad inom MI, Återfallsprevention och kriminalitet som livsstil.

+46 73-524 12 30

jenny.palmqvist@humblaiof.se

Mikael von Bahr

Verksamhetschef / Behandlare

Mikael har varit verksam i socialarbetaryrket i över 25 år. Han har arbetat på akut utredningsinstitution för barn och familjer, familjebehandlare i Socialtjänstens barngrupp och ungdomscoach i öppenvård. De senaste 10 åren så har Mikael haft ledaruppdrag såsom verksamhetschef och biträdande regionchef. Mikael har en kandidatexamen i teologi med biämne socialt arbete. Vidareutbildad med Steg 1 i psykodynamisk psykoterapi, 1-årig KBT-utbildning, Trappan modellen, ART, MI, Signs of safety samt ledarskapsutbildningar.

+46 70-729 60 74

mikael.vonbahr@humblaiof.se