Carlos Moza

Behandlare

Carlos har flerårig erfarenhet av att möta barn/ungdomar och deras föräldrar som på olika sätt behövt vägledning och stöd i sina liv.
Carlos har sedan sin socionomexamen 2009, jobbat som utredande socialsekreterare på socialtjänsten i Stockholm och Gävle. Han har även arbetat i flera år som familjehemskonsulent i privat verksamhet. I denna roll har han utrett familjehem och sedan handlett och coachat familjehemmen i deras arbete med de barn och ungdomar som kommunen placerat hos dem. Carlos har vidareutbildats inom MI- Motivationssamtal, BBIC, Traumamedveten omsorg, Lågaffektivt bemötande, Kriminalitet som Livsstil och Signs of safety.

+46 73-5035380

carlos.moza@humblaiof.se

Grace Jobe

Behandlare

Grace har sedan 2013 arbetat inom social arbete och är både socionom och socialpedagog med behandlingsinriktning och fördjupning i samtalsmetodik. Hon har arbetat med barn och vuxna i offentliga och privata sektorn inom familjehem, HVB, stödboende, skötare inom psykiatrin och missbruksbehandling. Grace har utbildning i Kriminalitet som livsstil och har även lång erfarenhet av arbete med unga HBTQI personer.

+46 73-537 22 91

grace.jobe@humblaiof.se

Jenny Palmqvist

Behandlare

Jenny är utbildad socialpedagog och har arbetat med barn och unga i hela sitt yrkesverksamma liv. Jenny har tidigare arbetat inom förskola och som fritidsledare samt många år inom skolans värld med socialt inriktat arbete. Jenny har sedan 2013 arbetat som ungdomscoach, företrädesvis inom missbruk och kriminalitet. Jenny är vidareutbildad inom MI, Återfallsprevention och kriminalitet som livsstil.

+46 73-524 12 30

jenny.palmqvist@humblaiof.se

Louise Atkinson

Behandlare

Louise har sedan 2005 arbetat med socialt arbete inom öppenvård samt akut- och utredningshem för barn och familj. Hon har även arbetat med våld i nära relation hos Polismyndigheten och är utbildad barnförhörsledare. Louise har lång erfarenhet av stöd och behandling för barn och familjer. Louise är utbildad beteendevetare med inriktning sociologi. Hon är även utbildad inom Sign of Safety, MI, hedersproblematik, systemteori och BBIC.

+46 73-528 67 99

louise.atkinson@humblaiof.se

Daniel Boyaci

Behandlare

Daniel har över 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 15 åren har Daniel arbetat inom öppenvård som ungdomscoach och behandlare. Daniel är behandlingsassistent och är vidareutbildad inom MI, Signs of Safety, TMO, CRA, Repulse, Case Management, Systemteori, nätverksarbete, Kriminalitet som livsstil samt UGL (utveckling av grupp och ledare). Daniel har också en steg 1 utbildning med inriktning KBT.

+46 76-30 729 79

daniel.boyaci@humblaiof.se

Klara Lexelius

Behandlare

Klara utexaminerades från socialhögskolan i januari 2020. Redan under studierna deltog Klara i ett traineeprogram och fick då chansen att arbeta på Socialtjänsten som barn- och familjehemssekreterare. De senaste åren har Klara arbetat som utredare på Socialtjänsten samt som familjebehandlare inom öppenvård. Specialområden under studietiden var ledningskompetens och kollegialt lärande, professionella samtal samt sexologi. Klaras stora intresse är barn och unga och hon har trots sina relativt unga år redan viktiga erfarenheter av arbete med barn och familj. Klara är grundutbildad inom MI, BBIC, Signs of Safety och Kriminalitet som livsstil.

+46 76-325 43 62

klara.lexelius@humblaiof.se

Hawar Karim

Behandlare

Hawar har sedan 2008 arbetat inom socialt arbete. Han har tidigare arbetat på behandlingshem, stödboende, SiS-instutition, LSS-boende och boende för ensamkommande, på friskola och ungdomsgård. De senaste åren har Hawar arbetat inom öppenvård som ungdomscoach och behandlare. Hawar är utbildad inom KBT, MI, TMO, NPNL (No Power No Lose), suicidprevention, ART-instruktör, hot och våld, LAB och TEACCH-metoden. Hawar har också en steg 1 utbildning med inriktning KBT.

+46 73-837 70 30

hawar.karim@humblaiof.se

Felicia Sivebro

Administratör – föräldraledig

Felicia är utbildad inom handel och administration och har de senaste 10 åren arbetat med människor varav 5 år även innefattat ledarskap i en större arbetsgrupp. Hon har stor erfarenhet av administration, organisation och bedriver ett strukturerat arbetssätt. Felicia är vidareutbildad inom ledarskap.

felicia.sivebro@humblaiof.se

Mikael von Bahr

Verksamhetschef / Behandlare

Mikael har varit verksam i socialarbetaryrket i över 25 år. Han har arbetat på akut utredningsinstitution för barn och familjer, familjebehandlare i Socialtjänstens barngrupp och ungdomscoach i öppenvård. De senaste 10 åren så har Mikael haft ledaruppdrag såsom verksamhetschef och biträdande regionchef. Mikael har en kandidatexamen i teologi med biämne socialt arbete. Vidareutbildad med Steg 1 i psykodynamisk psykoterapi, 1-årig KBT-utbildning, Trappan modellen, ART, MI, Signs of safety samt ledarskapsutbildningar.

+46 70-729 60 74

mikael.vonbahr@humblaiof.se

Elisabeth Broström

Områdeschef

Elisabeth är auktoriserad socionom och har lång erfarenhet av socialt arbete utifrån tidiga yrkesroller som barnskötare, fritidsledare, kontaktperson och ridlärare. Som socionom har Elisabeth arbetat som utredare och behandlare på HVB-hem för familjer. Sedan 2013 har fokus varit familjehemsvården i roller som familjehemskonsulent och Verksamhetschef. Elisabeth har gått grundutbildning till psykoterapeut, Steg 1 med i huvudsak inriktning systemteori. Ytterligare vidareutbildningar inom KBT, missbruk och pedagogik.

+46 73-092 83 53

elisabeth.brostrom@humblaiof.se