Humbla tar plats för en trygg och säker familjehemsvård

Vårdföretagarna bjöd i Stockholm idag in politiker från riksdagen som är talespersoner i barnrättsfrågor och/eller ledamöter i socialutskottet att samtala med representanter från företagen Humana, Nytida samt Humbla. Kring bordet fanns även två familjehemsförälder vars verklighet bör vara utgångspunkten för hur vi gemensamt kan stärka och förbättra familjehemsvården. Konstruktiva diskussioner med fokus på hur vi kan få fler att välja bli familjehem oavsett om de får konsulentstöd eller har ett uppdrag med direkt stöd från socialtjänsten. Vi var överens om att stödet och resurser kring den dagliga omsorgen som familjehemmen ger är avgörande för att familjehemmen ska vilja gå in i ofta utmanande uppdrag och klara att vara uthålliga.

Humbla söker familjebehandlare/ungdomsbehandlare

Humbla Öppenvård behöver förstärka teamet av behandlare i Stockholm och söker dig som har mod, lust och driv att vara med och utveckla ett ungt företag.

Vi söker dig som gillar att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du kommer ingå i ett starkt och kompetent team där alla gör det lilla extra för de de arbetar med och för, likväl för sina kollegor.

Kontakta Elisabeth Broström för mer information om tjänsten.

elisabeth.brostrom@humblaiof.se

073-092 83 53

Humbla söker familjehemskonsulent

Humbla Familjehem växer och söker en familjehemskonsulent med driv och erfarenhet. Vi är en liten men resursstark organisation där vi kan kombinera omsorgen i familjehemmet med behandlingsinsatser från vår öppenvård samt med konsulttjänster inom psykisk- och fysisk hälsa.

Kontakta Nils Öström

nils.ostrom@humblaiof.se

073- 2+9 59 16

Förnyat förtroende för Humbla Öppenvård

Humbla Öppenvård får förnyat förtroende i Huddinge, Haninge, Botkyrka, Nykvarn och Tyresö för gällande familjebehandling och utredningar. Ramavtalet gäller from 2024-02-14 2 år och möjlighet till förlängning ytterligare 2 år.

Humbla Öppenvård söker familjebehandlare/ungdomsbehandlare i Gävle

Humbla Öppenvård behöver förstärka teamet av behandlare i Gävle och söker dig som har mod, lust och driv att vara med och utveckla ett ungt företag.

Humbla förvärvar Ability Care

Humbla har glädjen att välkomna alla nya medarbetare i Ability Care till oss. Ability care har 29 Stödboendelägenheter i Uppsala och arbetar även med familjehemsvård. Förvärvet kompletterar vår befintliga Öppenvård och vi ser stora möjligheter att skapa hållbara lösningar med öppenvård/stödboende samt öppenvård/familjehemsplaceringar. Vi välkomnar alla nya medarbetare till Humbla och ser fram emot att tillsammans fortsätta vårt arbete att hitta en plats och ett sammanhang för de vi arbetar med och för.

Nytt tillstånd för stödboende 16-20 år

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), utfärdar tillstånd för Humbla Öppenvård att bedriva stödboende för unga vuxna i åldern 16-20 år i Borås med omnejd. Humbla kan därmed ta emot unga vuxna som har kommit ensamkommande till Sverige, lever i en konfliktsfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation eller tidigare varit placerad för social problematik. Verksamheten har även möjlighet att ta emot syskon/närstående samt medföljande barn där det bedöms som lämpligt.

Humbla Öppenvård expanderar

Vi välkomnar tre nya behandlare Jenny Palmqvist, Anna Fritsson och Louise Atkinson samt vår nya administratör Felicia Sivebro!

Humbla Öppenvård har tecknat ramavtal

Humbla Öppenvård har tecknat ramavtal med följande kommuner:

Humbla LSS tilldelas ramavtal gällande bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS

Ramavtalen har tecknats med kommunerna Norrtälje, Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Österåker.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!