Förnyat förtroende för Humbla Öppenvård

Humbla Öppenvård får förnyat förtroende i Huddinge, Haninge, Botkyrka, Nykvarn och Tyresö för gällande familjebehandling och utredningar. Ramavtalet gäller from 2024-02-14 2 år och möjlighet till förlängning ytterligare 2 år.

Humbla Öppenvård söker familjebehandlare/ungdomsbehandlare i Gävle

Humbla Öppenvård behöver förstärka teamet av behandlare i Gävle och söker dig som har mod, lust och driv att vara med och utveckla ett ungt företag.

Humbla förvärvar Ability Care

Humbla har glädjen att välkomna alla nya medarbetare i Ability Care till oss. Ability care har 29 Stödboendelägenheter i Uppsala och arbetar även med familjehemsvård. Förvärvet kompletterar vår befintliga Öppenvård och vi ser stora möjligheter att skapa hållbara lösningar med öppenvård/stödboende samt öppenvård/familjehemsplaceringar. Vi välkomnar alla nya medarbetare till Humbla och ser fram emot att tillsammans fortsätta vårt arbete att hitta en plats och ett sammanhang för de vi arbetar med och för.

Nytt tillstånd för stödboende 16-20 år

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), utfärdar tillstånd för Humbla Öppenvård att bedriva stödboende för unga vuxna i åldern 16-20 år i Borås med omnejd. Humbla kan därmed ta emot unga vuxna som har kommit ensamkommande till Sverige, lever i en konfliktsfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation eller tidigare varit placerad för social problematik. Verksamheten har även möjlighet att ta emot syskon/närstående samt medföljande barn där det bedöms som lämpligt.

Humbla Öppenvård expanderar

Vi välkomnar tre nya behandlare Jenny Palmqvist, Anna Fritsson och Louise Atkinson samt vår nya administratör Felicia Sivebro!

Humbla Öppenvård har tecknat ramavtal

Humbla Öppenvård har tecknat ramavtal med följande kommuner:

Humbla LSS tilldelas ramavtal gällande bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS

Ramavtalen har tecknats med kommunerna Norrtälje, Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Österåker.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Humbla Öppenvård tilldelas ytterligare ramavtal

Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem, Tyresö och Södertälje.

Avtalet omfattar

”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde vilket innebär att vi kommer att verka ända från Gävle till Södertälje. Vi ser fram emot samarbetet med nya kollegor ute i kommunerna men också möjligheten att kunna finnas till för fler familjer.” Jessica Kauppi, VD på Humbla Öppenvård.