Grace Jobe

Behandlare

Grace har sedan 2013 arbetat inom social arbete och är både socionom och socialpedagog med behandlingsinriktning och fördjupning i samtalsmetodik. Hon har arbetat med barn och vuxna i offentliga och privata sektorn inom familjehem, HVB, stödboende, skötare inom psykiatrin och missbruksbehandling. Grace har utbildning i Kriminalitet som livsstil och har även lång erfarenhet av arbete med unga HBTQI personer.

+46 73-537 22 91

grace.jobe@humblaiof.se

Jenny Palmqvist

Behandlare

Jenny är utbildad socialpedagog och har arbetat med barn och unga i hela sitt yrkesverksamma liv. Jenny har tidigare arbetat inom förskola och som fritidsledare samt många år inom skolans värld med socialt inriktat arbete. Jenny har sedan 2013 arbetat som ungdomscoach, företrädesvis inom missbruk och kriminalitet. Jenny är vidareutbildad inom MI, Återfallsprevention och kriminalitet som livsstil.

+46 73-524 12 30

jenny.palmqvist@humblaiof.se

Louise Atkinson

Behandlare

Louise har sedan 2005 arbetat med socialt arbete inom öppenvård samt akut- och utredningshem för barn och familj. Hon har även arbetat med våld i nära relation hos Polismyndigheten och är utbildad barnförhörsledare. Louise har lång erfarenhet av stöd och behandling för barn och familjer. Louise är utbildad beteendevetare med inriktning sociologi. Hon är även utbildad inom Sign of Safety, MI, hedersproblematik, systemteori och BBIC.

+46 73-528 67 99

louise.atkinson@humblaiof.se

logga

Humbla Öppenvård expanderar

Vi välkomnar tre nya behandlare Jenny Palmqvist, Anna Fritsson och Louise Atkinson samt vår nya administratör Felicia Sivebro!

Humbla Öppenvård har tecknat ramavtal

Humbla Öppenvård har tecknat ramavtal med följande kommuner:

Humbla LSS tilldelas ramavtal gällande bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS

Ramavtalen har tecknats med kommunerna Norrtälje, Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Österåker.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!