Felicia Sivebro

oktober 27, 2023

Administratör – föräldraledig

Felicia är utbildad inom handel och administration och har de senaste 10 åren arbetat med människor varav 5 år även innefattat ledarskap i en större arbetsgrupp. Hon har stor erfarenhet av administration, organisation och bedriver ett strukturerat arbetssätt. Felicia är vidareutbildad inom ledarskap.

felicia.sivebro@humblaiof.se