Förfrågan familjehem

Välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter för frågor om Humbla Familjehem. Eller skicka in en placeringsförfrågan i formuläret.

 

Om våra familjehem:

  • Erhåller omfattande handledning och kompetensutveckling.
  • Har tillgång till nära stöd dygnet runt, året om. Beredskap finns tillgänglig på alla röda dagar och helger.
  • Belägna i Uppland, Stockholm, Västmanland, Södermanland och Gävleborg.

Vid placering finns möjlighet till:

  • Psykologisk screening
  • Marte Meo-behandling (samspelsmetod)
  • Hälsoundersökning
  • ADAD
  • Medicinsk bedömning av beroendeläkare
  • Kriminalitetsprogram
  • Återfallsprevention och haschavvänjningsprogram