Förfrågan stödboende

Vi erbjuder stödboende för pojkar och flickor i åldern 16-20 år med möjlighet till öppenvårdsinsatser. Stödboendet omfattar självständiga lägenheter (med eller utan dygnet runt personal) i centrala Uppsala.

Stödboende med möjlighet till förstärkta insatser i Uppsala

Vi erbjuder stödboende i kombination med öppenvårdsinsatser för ungdomar med komplex problematik i åldern 16-20 år. Vi kan bygga på baspaketet med individuella insatser med innehåll och omfattning som anpassas utifrån den unges behov. Ett alternativ till HVB-vård, utsluss från SiS/HVB och familjehem.

  • psykolog, psykoterapeuter
  • beroendeläkare
  • somatisk vård vid extra behov tex vid diabetes, övervikt, ätstörningar
  • NPF-diagnoser
  • praktikplatser för sysselsättning

Vi kan bygga på baspaketet med individuella insatser med innehåll och omfattning som anpassas utifrån den unges behov.