Geografiskt läge stödboende

Våra träningslägenheter är belägda i Borås.

Är du intresserad av vår verksamhet kontakta oss gärna! Gå till kontaktsida