Grace Jobe

oktober 27, 2023

Behandlare

Grace har sedan 2013 arbetat inom social arbete och är både socionom och socialpedagog med behandlingsinriktning och fördjupning i samtalsmetodik. Hon har arbetat med barn och vuxna i offentliga och privata sektorn inom familjehem, HVB, stödboende, skötare inom psykiatrin och missbruksbehandling. Grace har utbildning i Kriminalitet som livsstil och har även lång erfarenhet av arbete med unga HBTQI personer.

+46 73-537 22 91

grace.jobe@humblaiof.se