Hawar Karim

oktober 27, 2023

Behandlare

Hawar har sedan 2008 arbetat inom socialt arbete. Han har tidigare arbetat på behandlingshem, stödboende, SiS-instutition, LSS-boende och boende för ensamkommande, på friskola och ungdomsgård. De senaste åren har Hawar arbetat inom öppenvård som ungdomscoach och behandlare. Hawar är utbildad inom KBT, MI, TMO, NPNL (No Power No Lose), suicidprevention, ART-instruktör, hot och våld, LAB och TEACCH-metoden. Hawar har också en steg 1 utbildning med inriktning KBT.

+46 73-837 70 30

hawar.karim@humblaiof.se