Humbla Borås inforuta

oktober 12, 2023

  • Verksamhet Stödboende
  • Tillstånd IVO 16-20 år
  • Målgrupp Unga vuxna från 16 år och uppåt
  • Antal platser 6
  • Om stödboendet Träningslägenheter i Borås