Humbla LSS tilldelas ramavtal gällande bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS

november 2, 2021

Ramavtalen har tecknats med kommunerna Norrtälje, Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Österåker.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!