Klara Lexelius

oktober 27, 2023

Behandlare

Klara utexaminerades från socialhögskolan i januari 2020. Redan under studierna deltog Klara i ett traineeprogram och fick då chansen att arbeta på Socialtjänsten som barn- och familjehemssekreterare. De senaste åren har Klara arbetat som utredare på Socialtjänsten samt som familjebehandlare inom öppenvård. Specialområden under studietiden var ledningskompetens och kollegialt lärande, professionella samtal samt sexologi. Klaras stora intresse är barn och unga och hon har trots sina relativt unga år redan viktiga erfarenheter av arbete med barn och familj. Klara är grundutbildad inom MI, BBIC, Signs of Safety och Kriminalitet som livsstil.

+46 76-325 43 62

klara.lexelius@humblaiof.se