Konsulentstöd

Humbla Familjehem

Vi erbjuder konsulentstödda familjehem för unga i behov av familjeomsorg i ett stabilt och tryggt hem.

Humbla Familjehem arbetar med att bygga en trygg bas för barn och unga som behöver ett familjehem för en kort eller längre tid under sin uppväxt. I Humbla familjehemsvård kan familjehemmet fokusera på den dagliga omsorgen. Barn och unga som vuxit upp med omsorgssvikt behöver familjehemsföräldrar som har tid, engagemang och förståelse för vad en utsatt uppväxt kan medföra.

Våra familjehemskonsulenter ger handledning med fokus på att familjehemmet ska kunna ge en medveten omsorg som utgår ifrån det enskilda barnets behov. Inom vår egen organisation har vi ett unikt samarbete med två vårdcentraler och ett center för psykisk hälsa inom, där vi har tillgång till specialister inom psykisk och somatisk hälsa. Tillsammans blir vi ett team som kan hålla för utmanade familjehemsuppdrag.

​​​Vi på Humbla tror på ett tajt samarbete mellan våra familjehemskonsulenter och familjehem så att familjehemmet kan fokusera på barnet medan familjehemskunsulenten tar hand om allt det praktiska.

​​Familjehem (daglig omsorg och fokus på barnet)
 Familjehemskonsulent (handledning och samordning av professionellt-och biologiskt nätverk)
Behandlingsinsatser vid behov (psykisk och somatisk hälsa)

 

Om våra familjehem:

  • Erhåller omfattande handledning och kompetensutveckling.
  • Har tillgång till nära stöd dygnet runt, året om. Beredskap finns tillgänglig på alla röda dagar och helger.
  • Belägna i Uppland, Stockholm, Västmanland, Södermanland och Gävleborg.

Vid placering finns möjlighet till:

  • Psykologisk screening
  • Marte Meo-behandling (samspelsmetod)
  • Hälsoundersökning
  • ADAD
  • Medicinsk bedömning av beroendeläkar
  • Kriminalitetsprogram
  • Återfallsprevention och haschavvänjningsprogram