Mikael von Bahr

oktober 27, 2023

Verksamhetschef / Behandlare

Mikael har varit verksam i socialarbetaryrket i över 25 år. Han har arbetat på akut utredningsinstitution för barn och familjer, familjebehandlare i Socialtjänstens barngrupp och ungdomscoach i öppenvård. De senaste 10 åren så har Mikael haft ledaruppdrag såsom verksamhetschef och biträdande regionchef. Mikael har en kandidatexamen i teologi med biämne socialt arbete. Vidareutbildad med Steg 1 i psykodynamisk psykoterapi, 1-årig KBT-utbildning, Trappan modellen, ART, MI, Signs of safety samt ledarskapsutbildningar.

+46 70-729 60 74

mikael.vonbahr@humblaiof.se