Carlos Moza

januari 11, 2024

Behandlare

Carlos har flerårig erfarenhet av att möta barn/ungdomar och deras föräldrar som på olika sätt behövt vägledning och stöd i sina liv.
Carlos har sedan sin socionomexamen 2009, jobbat som utredande socialsekreterare på socialtjänsten i Stockholm och Gävle. Han har även arbetat i flera år som familjehemskonsulent i privat verksamhet. I denna roll har han utrett familjehem och sedan handlett och coachat familjehemmen i deras arbete med de barn och ungdomar som kommunen placerat hos dem. Carlos har vidareutbildats inom MI- Motivationssamtal, BBIC, Traumamedveten omsorg, Lågaffektivt bemötande, Kriminalitet som Livsstil och Signs of safety.

+46 73-5035380

carlos.moza@humblaiof.se