Integritetspolicy

1. Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar, använder och skyddar personuppgifter som du tillhandahåller när du besöker vår webbplats. Vi värnar om din integritet och strävar efter att följa alla gällande dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

2. Vilka personuppgifter samlar vi in

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

2.1. Information du tillhandahåller oss

När du fyller i formulär på vår webbplats, eller på annat sätt interagerar med oss, kan vi samla in följande typer av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Andra uppgifter du anger i formuläret

2.2. Information vi samlar automatiskt

Vi kan samla in viss information automatiskt med hjälp av cookies och liknande tekniker. Denna information kan inkludera:

 • IP-adress
 • Webbplatsaktivitet (t.ex. sidvisningar, klick)
 • Webbbläsartyp och version
 • Operativsystem

3. Varför samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter för att kunna utföra följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster och svara på dina förfrågningar.
 • För att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.
 • För att följa lagliga skyldigheter och skydda våra rättigheter och säkerhet.

4. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • Tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats och tillhandahålla tjänster.
 • Tredje parter vid juridiska skyldigheter eller i samband med en rättsprocess.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje parter.

5. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter angående dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Rätt att rätta eventuella felaktiga uppgifter.
 • Rätt att radera dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt att invända mot användningen av dina uppgifter.
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

6. Säkerhet

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst.

7. Ändringar i vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

8. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på:

info@humblaiof.se