Värdegrund

Humbla är ett värderingsstyrt företag. Alla som arbetar hos oss har en samsyn kring vision och värdegrund. Värdegrunden genomsyrar det dagliga arbetet och påverkar varje handling och beslut.

Våra ord är en checklista som vi arbetar utifrån i mötet med människor, både med dem som söker vår hjälp, uppdragsgivare och medarbetare emellan.

  • Ödmjukhet
  • Inkludering
  • Allians
  • Empowerment – egenmakt
  • Hopp
  • Sanna, relevanta och intressanta