Vision

Humbla ska stärka människors förmåga att ta makt över den egna livssituationen. Alla ska kunna leva ett för dem meningsfullt liv. Det finns en plats och ett sammanhang för alla.

Humblas mål är att alla människor ska kunna leva ett självständigt liv, på sina egna villkor. Det ska finnas en plats och ett sammanhang i samhället för alla. Humbla ska vara ett redskap som skapar möjligheter för den enskilde.

Humbla lever sin vision.