Familjepedagogisk insats

Kanske har du svårt att få vardagen att gå ihop och vill ha stöd i att skapa fungerande rutiner för din familj. Vi vill att ni ska ha tillgång till en person som ni kan ha förtroende för, som kan ge praktiskt stöd och konkreta verktyg för att ni ska få ett, för er, fungerande vardagsliv.

Stöd för hela familjen

Hos oss möter du erfarna familjepedagoger, som via praktiskt stöd, pedagogiska verktyg och rådgivande/vägledande samtal, kan stötta er att göra nödvändiga förändringar. Tillsammans tar vi fram en plan, som bygger på er familjs förutsättningar och behov, som vi arbetar utifrån. Ni äger er insats.

Ta gärna kontakt med oss om du vill prata om hur du kan gå vidare för att få stöd via oss.

Tiden med oss

Efter er tid med oss vill vi att ni ska uppleva att ni har fått nya verktyg att hantera er vardag. Vi arbetar tillsammans i vardagsnära situationer kring exempelvis rutiner, struktur, måltider, sömn eller andra för er viktiga delar. Fokus på insatserna kan se olika ut beroende på just er familjs behov.

Vi träffas i er hemmiljö eller andra närliggande platser och tiden med oss kan variera utifrån uppdrag och behov.