Humbla Borås

Om våra träningslägenheter

En trygg plats och tak över huvudet är en förutsättning för att livet ska fungera. Våra lägenheter ligger i vanliga hyreshus i lugna områden där det finns goda förutsättningar för att skapa ett självständigt och tryggt liv.

Humbla har utspridda träningslägenheter som ligger i vanliga hyreshus i lugna områden i Borås. Lägenheterna är möblerade. Hos oss möter du boendestödjare med lång erfarenhet att coacha människor. Vi finns alltid till hands, på plats eller på telefon, och kan med kort varsel komma till dig om du behöver oss.

Humbla tar emot unga vuxna som av olika anledningar inte kan bo hemma, kanske har du kommit som ensamkommande till Sverige, har en hemsituation som gör att du inte kan bo hemma eller har varit placerad på SIS eller HVB under en period. Oavsett anledning så får du hos oss en boendestödjare som finns till stöd och som kan gå bredvid dig när livet känns tungt. En person som stöttar, håller i och håller ut tillsammans med dig tills livet känns hanterbart och meningsfullt för dig igen. Tills du har de redskap du behöver för att leva ett självständigt liv. När Socialtjänsten bedömer det som lämpligt kan vi även ta emot syskon eller andra närstående och medföljande barn.

Professionellt stöd

När du kommer till oss fokuserar vi på att lära känna dig och vad just du behöver för stöd. Dina tankar och upplevelser är avgörande för hur vi arbetar tillsammans och hur din tid hos oss blir. Du äger din insats. Vi ställer frågor, vägleder, uppmuntrar, ingjuter mod och ger feedback så att du kan nå uppsatta mål.

Tillsammans med Socialtjänsten gör vi sedan en plan som exempelvis kan innebära:

  • stöd i att klara av att ta hand om ekonomi, mat och städ.
  • ta kontakt och komma i gång med sysselsättning (studier/praktik/arbete).
  • få till nödvändiga läkarkontakter.
  • komma i gång med träning eller andra för dig intressanta fritidsaktiviteter.
  • återuppbygga och/eller utöka ditt nätverk av personer som du kan lita på och som kan finnas för dig efter avslutad insats.

Tiden med oss

Efter din tid med oss vill vi att du ska känna att livet är hanterbart och meningsfullt, att du har de redskap du behöver för att kunna leva ett självständigt liv på dina villkor.

Den vanligaste vägen att få en träningslägenhet är att ta kontakt med Socialtjänsten där du bor men du är alltid välkommen att ringa om du har frågor.