Humbla tar plats för en trygg och säker familjehemsvård

april 24, 2024

Vårdföretagarna bjöd i Stockholm idag in politiker från riksdagen som är talespersoner i barnrättsfrågor och/eller ledamöter i socialutskottet att samtala med representanter från företagen Humana, Nytida samt Humbla. Kring bordet fanns även två familjehemsförälder vars verklighet bör vara utgångspunkten för hur vi gemensamt kan stärka och förbättra familjehemsvården. Konstruktiva diskussioner med fokus på hur vi kan få fler att välja bli familjehem oavsett om de får konsulentstöd eller har ett uppdrag med direkt stöd från socialtjänsten. Vi var överens om att stödet och resurser kring den dagliga omsorgen som familjehemmen ger är avgörande för att familjehemmen ska vilja gå in i ofta utmanande uppdrag och klara att vara uthålliga.