Hur blir vi/jag familjehem

Vill du veta mer om vad det innebär att bli familjehem? Vi finns med och guidar dig genom de olika stegen:

  1. Första kontakt etableras via telefon/fysiskt möte/intresseanmälan. 
  2. Samtycke. För att gå vidare med en utredning så behöver du samtycka till att vi hämtar information från Kronofogden, Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister samt Socialtjänsten.
  3. Introduktionsmöte i hemmet. Tillsammans går vi igenom vad det innebär att bli familjehem och hur processen går till. Vi samtalar om ramarna för uppdraget, dina förväntningar och informerar om vår verksamhet.
  4. Utredning. Vi inleder utredningen med att ni får svara på ett frågeformulär som Socialstyrelsen gjort för familjehem, BRA-fam. Frågorna ger er en bild av vad som förväntas av dig som familjehemsförälder och vi får en möjlighet att lära känna dig bättre. Den fortsatta utredningen består av intervjuer som genomförs både enskilt och gemensamt om ni är flera omsorgsgivare i familjen.
  5. Bedömning. Vi gör en sammantagen bedömning av allt material och sammanställer det skriftligt.  Är vi båda positiva till en fortsättning så söker vi efter ett barn som skulle passa in i just ditt hem. Socialnämnden gör den slutgiltig bedömningen genom att godkänna en placering.