Det erbjuder vi våra familjehem

  • Handledning i hemmet minst en gång varannan vecka.
  • Familjehemskonsulent tar huvudansvar för professionellt- och biologiskt nätverk.
  • Beredskap dygnet runt.
  • Utbildning genom vår egen Ekebyakademin.
  • Ersättning som motsvarar det viktiga uppdraget som familjehem

​​Familjehem (daglig omsorg och fokus på barnet)
 Familjehemskonsulent (handledning och samordning av professionellt-och biologiskt nätverk)
Behandlingsinsatser vid behov (psykisk och somatisk hälsa)

 

Alla familjehem och deras placerade barn- och ungdomar har tillgång till Meliva resurser. Vi bygger hållbara team kring placeringen.

Genom ett unikt samarbete med två vårdcentraler och ett center för psykisk hälsa, har vi direkt tillgång till ett team av specialister inom psykisk och somatisk hälsa.