Humbla förvärvar Ability Care

juli 12, 2023

Humbla har glädjen att välkomna alla nya medarbetare i Ability Care till oss. Ability care har 29 Stödboendelägenheter i Uppsala och arbetar även med familjehemsvård. Förvärvet kompletterar vår befintliga Öppenvård och vi ser stora möjligheter att skapa hållbara lösningar med öppenvård/stödboende samt öppenvård/familjehemsplaceringar. Vi välkomnar alla nya medarbetare till Humbla och ser fram emot att tillsammans fortsätta vårt arbete att hitta en plats och ett sammanhang för de vi arbetar med och för.