Humbla Öppenvård tilldelas ytterligare ramavtal

januari 21, 2020

Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem, Tyresö och Södertälje.

Avtalet omfattar

  • Omfattande familjebehandling
  • Familjebehandling
  • Familjepedagogiska insatser

”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde vilket innebär att vi kommer att verka ända från Gävle till Södertälje. Vi ser fram emot samarbetet med nya kollegor ute i kommunerna men också möjligheten att kunna finnas till för fler familjer.” Jessica Kauppi, VD på Humbla Öppenvård.