Hemutredning

Kanske är någon i din omgivning orolig för hur ditt barn har det och Socialtjänsten därför har valt att använda oss för att få hjälp att beskriva det. Oavsett orsak så vill vi att ni efter tiden med oss ska uppleva att den bild som beskrivs av er familj ska vara rättvisande och att både ni som föräldrar och ert barn har fått utrymme att uttrycka era tankar och behov.

Så här går det till

Vid våra träffar blandar vi samtal med stunder när vi är med i vardagliga situationer som exempelvis hämtning/lämning på förskola, kvällsrutiner eller helgaktiviteter. Vi sätter tillsammans ett schema som passar in i er vardag och vi pratar om träffarnas innehåll så att ni vet vad som väntar inför varje tillfälle. Till en början kan det kännas konstigt att främmande människor besöker er för att samtala och observera hur ni har det i er familj.

Det brukar dock kännas bättre redan efter ett par träffar då vi söker ett tillitsfullt samarbete och jobbar med en förutsägbar och trygg process för er som familj. Vår erfarenhet är att tiden vi tillbringar tillsammans rymmer djupa samtal och eftertanke men också skratt och värme. Då vi vet att det ibland kan uppstå frågor och funderingar mellan våra träffar finns vi tillgängliga på telefon för er vid behov.

Tiden med oss

Vi träffas intensivt under 6–8 veckor och bygger tillsammans en nyanserad bild av er unika familj. Vi på Humbla gör sedan en skriftlig sammanfattning som vi förmedlar till Socialtjänsten. Rapporten lämnar vi över tillsammans med er på ett återkopplingsmöte men först efter att ni läst igenom och reflekterat kring innehållet.

Kanske har du funderingar redan innan vi startat upp? Tveka inte att höra av dig för att få svar på dina frågor!