Nytt tillstånd för stödboende 16-20 år

februari 15, 2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), utfärdar tillstånd för Humbla Öppenvård att bedriva stödboende för unga vuxna i åldern 16-20 år i Borås med omnejd. Humbla kan därmed ta emot unga vuxna som har kommit ensamkommande till Sverige, lever i en konfliktsfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation eller tidigare varit placerad för social problematik. Verksamheten har även möjlighet att ta emot syskon/närstående samt medföljande barn där det bedöms som lämpligt.