Insatser Öppenvård

Humbla är specialiserade på familjer med behov av högre intensitet än vad traditionella behandlingar kan erbjuda. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av familjer/individer som provat olika behandlingar utan resultat och/eller upplever sig kränkta av systemet.