Jenny Palmqvist

oktober 27, 2023

Behandlare

Jenny är utbildad socialpedagog och har arbetat med barn och unga i hela sitt yrkesverksamma liv. Jenny har tidigare arbetat inom förskola och som fritidsledare samt många år inom skolans värld med socialt inriktat arbete. Jenny har sedan 2013 arbetat som ungdomscoach, företrädesvis inom missbruk och kriminalitet. Jenny är vidareutbildad inom MI, Återfallsprevention och kriminalitet som livsstil.

+46 73-524 12 30

jenny.palmqvist@humblaiof.se

Processed with VSCO with 1 preset