Kvalitetsutvärderingar – Stödboende

Enkät till uppdragsgivare

Enkäten är en del av Humblas Öppenvårds utvärderingsvertyg i syfte att mäta Socialtjänsternas upplevelse i kontakt med oss, hur väl vi uppfyller deras förväntningar samt hur vi kan förbättra vårat sammarbete och utförandet av våra insatser

Uppdragsgivaren får i enkäten uppdraget att betygsätta Humbla utifrån fem kategorier: mottagande, genomförande, delaktighet och inflytande, sammarbete och måluppfyllelse.

2022

2022 har enkätsvar inkommit från 5 kommuner. De svarande socialsekreterare handhar 82% av våra pågående insatser.

Ackumulerat resultat:

  • Mottagande: 5.0/5.0
  • Genomförande: 4.8/5.0
  • Delaktighet och inflytande: 4.9/5.0
  • Samverkan: 4.8/5.0
  • Måluppfyllelse: 4.6/5.0

2021

2021 har enkätsvar inkommit från 7 kommuner. De svarande socialsekreterare handhar 71% av våra pågående insatser.

Ackumulerat resultat:

  • Mottagande: 4.9/5.0
  • Genomförande: 4.8/5.0
  • Delaktighet och inflytande: 4.9/5.0
  • Samverkan: 4.9/5.0
  • Måluppfyllelse: 4.8/5.0

För att ta del av hela sammanställningen kontakta oss.