Metoder LSS

metoder

Med ett lågaffektivt bemötande, aktiv dag och tydliggörande pedagogik vill vi göra den boendes liv meningsfullt, hanterbart och begripligt med målet att leva så självständigt som möjligt.

Att ha svar på nedan frågor, speglar allt vi gör.

  • Var ska jag vara?
  • Vad ska jag göra?
  • Hur mycket ska jag göra?
  • Hur länge ska jag hålla på?
  • Vem ska jag vara med?
  • Vad ska jag göra sen?