Metoder Öppenvård

Vi ser våra metoder som en del i vårt forskningsbaserade arbetssätt. Vi har ett brett utbud av metoder och förhållningssätt som vi anpassar och använder oss av utifrån individens förutsättningar och behov. Våra metoder fungerar inte utan vårt arbetssätt och vårt arbetssätt fungerar inte utan våra metoder.

Metoder

Vi arbetar med välkända teorier och metoder

Humbla Öppenvård vilar på en systemtisk grund och med MI och Signs of Safety som huvudmetoder. Inom arbetsgruppen finns sedan en mängd andra kompetenser som kan matchas utanfrån behov.

 • Salutogent förhållningsätt
 • Systemisk teori
 • Lösningsfokuserat förhållningsätt
 • Motiverande samtal, MI
 • Traumamedveten omsorg, TMO
 • Kognitiv beteendeterapi, KBT
 • Barns behov i centrum, BBIC
 • Signs of safety
 • Contingency management
 • Allmän daglig livsföring, ADL
 • Trappanmodellen
 • Lågaffektivt bemötande
 • Norrköpingsmodellen
 • Marte Meo