Sofie Andersson

oktober 27, 2023

Behandlare

Sofie har flera års erfarenhet av socialt förändringsarbete. Hon har en utbildningsbakgrund som kriminolog och behandlingspedagog med specialisering på ungdomar och missbruk. Sofie har ett stort intresse för orsakerna och strukturerna bakom sociala svårigheter men med fokus på att hitta möjligheter för att varje individ ska kunna förändra sin livssituation. Sofie har arbetat inom flera sociala områden såsom långtidsboende för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom, SIS samt som ungdomscoach och familjebehandlare inom öppenvården. Sofie är vidareutbildad i MI, Återfallsprevention, Kriminalitet som livsstil, Kris och trauma, NPNL (metod för konflikthanering), ACT.

+46 73-515 19 85

sofie.andersson@humblaiof.se