Tillstånd öppenvård

Tillstånd för Humbla Öppenvård

Humbla Öppenvård har av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) erhållit 3 separata tillstånd:

Tillstånden gäller i hela Sverige

  • Familjebehandling 0-16 år.
  • Individuellt stöd och behandling (ISB) 12-20 år.
  • Individuellt stöd och behandling (ISB) 18 år och uppåt.

Humbla Öppenvård har av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) erhållit tillstånd:

Tillståndet gäller i Borås med omnejd.

  • Stödboende 16-20 år