Våra lägenheter

Bilder från våra boenden

Samtliga boenden håller hög standard. De är komplett inredda och trivsamma.
Nedan visar vi bilder från våra stödboendelägenheter: